Support:
70 27 64 65

Hej! Vi kan se at du bruger en ældre version af Internet Explorer. På grund af den måde denne browser er bygget op, så vil der forekomme nogle præsentationsfejl på vores side. Vi kan anbefale at opdatere, eller skifte til en nyere browser.

Løsninger

Erhverv Erhverv

Erhverv

Unified Communication
Integrer virksomhedsdata i en robust
multikanals kommunikationsløsning.

Praksis Praksis

Praksis

Teledok - intelligent telefoni til læger
Brugervenlig telefoni, der gør hverdagen
nemmere for alle i din praksis.

Apotek Apotek

Apotek

TelePHARMA - totalløsningen til apoteker
Drifts- og fremtidssikrede løsninger udviklet
specielt til danske apoteker.

Online Support

Support Support

Software

Software Software